ناوگان نفتکش ایران ۲گواهینامه جدید بین المللی دریافت کرد/انباشته ناوگان نفتکش جهان به ایران