پرسپولیس – الهلال; یک ضربه از نگاه, فدراسیون + عکس