ضد عرق های گیاهی, بهترین راه برای از بین بردن بوی بد در خانه