تمیز کردن لباس. یک راه عالی برای پاک کردن یک ساری سفید