رشد ۱۵ درصد از معاملات مسکن در ماه اوت سال جاری در مقایسه با سال گذشته