جیونی مارس ۷ صلح با دوربین ۱۳ مگاپیکسلی اصلی یکی از سنسورهای نوع رم ۴ گیگابایت در ناپا