عربستان سعودی rggi وارد تهران شد/ دعوت وزارت دفاع از مردم را از حضور در تشییع جنازه