مقایسه دیدارهای دوستانه ایران با 4 تیم برتر آسیا/ کره و ژاپن هم بازی ضعیف دارند!