تنها راه نجات پرسپولیس در بسته شدن پنجره نقل و انتقالات!