استقلال با 100هزار یورو به دنبال یک مربی 3.5 میلیون یورو!