اپل سوئیچ ها از بینگ به گوگل برای سیری جستجو در وب نتایج جستجو بر روی iOS و ویژه در مک